Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Karol Krzyżaniak Modern Homes z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Jasielskiej 6b, zwany dalej Administratorem, który prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Inspektorem Ochrony Danych w Modern Homes jest Karol Krzyżaniak.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu, na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

 

4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do nawiązania kontaktu.

 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.

 

6) Podanie danych jest niezbędne do nawiązania kontaktu, w przypadku niepodania danych niemożliwy jest kontakt firmy z Panem/Panią.

 

7) Posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • przenoszenia danych, • wniesienia sprzeciwu, • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.